Lokale regler fra 1.1.2019:

 

Banemarkeringer

Hvide markeringer: Out of bounds

Røde markeringer: Strafområder

Blå markeringer: Areal under reparation

Grøn top: Område med spilleforbud

 

Træer med støttepæle er IKKE-FLYTBARE FORHINDRINGER (lempelse efter Regel 16.1)

 

Lokalregel E-5: ”Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter standard lokalregel E-5 (se opslag i klubben) droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller skønnes mistet.  ”Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.”

 

Straf for overtrædelse af disse regler:

- i hulspil: tab af hul.

- i slagspil: 2 strafslag.

 

Fairwaymarkeringer til forkant green: 200 m (hvide); 150 m (gule); 100 m (røde).

 

 

LOKAL- OG ETIKETTEREGLER

Beskyt banen, genplacér tørv og brug pitchfork (obligatorisk) til at rette nedslagsmærker. Spilleren med laveste handicap i en bold skal være opmærksom på dette og tilskynde til at det foretages.

 

Hvis man ikke kan følge med forangående bold, skal man lukke en hurtigere/ventende bold igennem.

 

Der må ALDRIG køres eller trækkes med trolley mellem greens og bunkers samt over tee-steder.

 

Husk at rive bunkers efter brug – efterlad hele riven i bunkeren.

 

Greenkeeperne har fortrinsret og skal give signal, før der må spilles videre.

 

Mobiltelefoni på banen bør undgås.

 

Henstillinger fra banekontrollen skal respekteres.

 

 

TILSIDESÆTTELSE AF ETIKETTE- OG ORDENSREGLER KAN FØRE TIL EN DISCIPLINÆR STRAF.
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik