Indmeldelsesblanket

Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Tlf. privat:
Tlf. arbejde:
Mobil:
E-mail:
Fødseldato (dag/mdr./år):
Tidligere medlem af en anden golfklub?
Golfklub:
Medlemsnummer:
Hcp:
  
Kategori:
Status:
Mentor ordning:

Læs om G6 kort her.
Bemærkninger

* For at blive long-distance medlem skal du have et aktivt medlemsskab i en golfklub og bopæl unden for Fyn.

** Overgang til senior opkræves pr. 1. januar det år man fylder 30. Medlemmer der er berettiget til at modtage SU. kan opnå medlemskab som studerende. Den studerende skal hvert halve år kunne dokumentere sin SU-berettigelse.


Når ansøgning om medlemskab af Odense Eventyr Golf Klub er godkendt af Odense Eventyr Golf fremsendes faktura samt relevante indmeldelsesdokumenter og bagmærke. DGU-kort bestilles og fremsendes til dig ved modtagelse.
Når indmeldelsesgebyr samt kontingent er indbetalt er du fuldgyldigt medlem af Odense Eventyr Golf Klub.


Medlemsaftalen er bindende for et år, og kan opsiges med 3 måneders skriftligt varsel op til den 1. januar eller den 1. juli. Ved ændring af kategori eller ændring til passivt medlemskab gælder samme frist som ved udmeldelse. Sygdom, flytning, jobskifte eller lignende giver ikke dispensation på ovennævnte frister.

Som medlem i Odense Eventyr Golf, er det et krav, at dit kontingent tilkobles betalingsservice.

 

 

Vi henholder derudover til Odense Eventyr Golf vedtægter, som kan læses ved at klikke her.

Underpunkter til IndmeldelsesblanketOdense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 2010) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik