Med dette link - http://www.golf.dk/regelproeve - kommer du ind på Dansk Golfs hjemmeside, hvor du får mulighed for at besvare 20 elementære spørgsmål om golfreglerne. De 20 opgaver er valgt tilfældigt blandt 100 spørgsmål. Næste gang du benytter linket vil det ganske givet være nogle andre spørgsmål.

Opgaverne er tænkt som et supplement til begynderundervisningen, men også erfarne spillere kan have fornøjelse af at få de elementære regler på plads.

 

regeludvalget 
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik