Skønsmæssig handicapregulering


Der findes situationer, hvor tilpasning af handicap på grundlag af spil over en længere periode ikke er hensigtsmæssig. Det er specielt i disse tilfælde, at handicapudvalget træder i funktion. Som en ikke-udtømmende række af eksempler kan nævnes:
a) Et nyt medlem har spillet golf for mange år siden, og har nu fået lysten igen.
b) Et nyt medlem, der aldrig har spillet før, har en sådan flair for spillet, at den normale tilpasning af handicappet foregår for langsomt.
c) Et medlem har fået en varig fysisk skavank, der gør det umuligt at leve op til tidligere tiders handicap
d) Et medlem er ved at miste lysten til golf, fordi resultaterne er utilfredsstillende.


Der skal i alle tilfældene finde en skønsmæssig fastsættelse af handicap sted. Da der sjældent er 2 situationer, hvor omstændighederne er helt ens, vil der altid være tale om, at ansøgninger vil blive behandlet individuelt.  Handicapudvalget har dog nogle overordnede principper, som det forsøger at arbejde efter.  I hovedtræk går de ud på følgende:


Ad a) Handicappet fastlægges midlertidigt på grundlag af resultaterne fra 3 runder. Medlemmet pålægges at aflevere alle scorekort gennem en nærmere fastsat periode. Derefter fastsættes handicappet endeligt.


Ad b) Fra handicap 54 til 36 anvendes den normale reguleringsmekanisme. Hvis en spiller i intervallet fra 36,0 til 18,4 afleverer et resultat med mere end 40 stablefordpoints, vil der normalt blive reguleret med dobbelt vægt for de points, der ligger over 40.


Ad c) Medlemmet skal skriftligt søge udvalget om en skønsmæssig fastsættelse. Af ansøgningen skal baggrunden for ansøgningen fremgå og medlemmet skal selv give et bud på, hvad det nye handicap bør være. Handicappet fastlægges midlertidigt på grundlag af resultaterne fra 3 runder. Medlemmet pålægges at aflevere alle scorekort gennem en nærmere fastsat periode. Derefter fastsættes handicappet endeligt.


Ad d) Medlemmet skal skriftligt ansøge udvalget om en skønsmæssig fastsættelse. Der skal i ansøgningen henvises til mindst 10 tællende runder (gerne EDS) og medlemmet skal selv give et bud på, hvad det nye handicap bør være. På dette grundlag fastsættes et midlertidigt handicap. Medlemmet pålægges at aflevere alle scorekort gennem en nærmere fastsat periode. Derefter fastsættes handicappet endeligt.
 
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik