Principper for banereservationer

Udvalget til koordination af banereservationer er nedsat som et resultat af medlemsundersøgelsen. Den viste, at banens tilgængelighed er et meget højt prioriteret medlemsønske. Udvalgets opgave er at medvirke til, at de forskellige planlagte aktiviteter tilrettelægges med størst mulig hensyntagen til banens tilgængelighed for det almindelige klubmedlem.

Udvalget har vedtaget nedenstående principper, som der administreres efter. Hvis et arrangement ikke klart kan administreres efter disse principper, skal udvalget inddrages inden arrangementet planlægges.

 

Principper:

  1. Både i forbindelse med arrangementer og i forbindelse med private reservationer skal unødvendige banereservationer undgås. Banekontrol eller klub skal reagere, når ”no show” konstateres.
  2. I golfbox kan der kun tildeles udvidede administratorrettigheder, der giver mulighed for banereservation, til udvalgte bestyrelsesmedlemmer og til ansatte i 3Cs administration.
  3. Af hensyn til greenkeepernes arbejde oprettes der ikke blokeringer til løbende start eller boldrende før kl. 8.00.
  4. De forskellige reservationskategorier administreres jf. dette skema:

Hvad

Hvordan

Individuelt

Kan foretages af det enkelte medlem i Golfbox tidligst 14 dage før.

Medlemmer skal huske at slette sig, hvis de alligevel ikke vil udnytte starttiden.

Grupper med behov for at reservere mere end 14 dage i forvejen

Når særlige omstændigheder taler for det, kan sekretariatet reservere tid til navngivne personer mere en 14 dage før.

Medlemmer skal huske at slette sig, hvis de alligevel ikke vil udnytte starttiden.

Tirsdagsseniorer

Blokering i 1 time og boldrende i ½ time til 18-hulsspil. Blokering i 4 timer til gunstart for 9-hulsspil. Foretages af klubben fra årets start

Onsdagsdamerne

Blokering ½ time efterfulgt af boldrende ½ time på 18-hulsbanen for start kl.10 og ¾ time  blokering og ½ time boldrende fra  kl. 15.45. Foretages af klubben fra årets start.

Torsdagsherrerne

Boldrende på 18-hulsbanen fra kl. 12. Foretages af klubben fra årets start.

Begynder og kanin

Blokering på 9-hulsbanen samt Pay & Play banen tirsdage fra kl. 14.30 - 19.30. Foretages af klubben fra årets start.

Juniorer træning

Foretages i nødvendigt omfang af juniorudvalget.

Elite træning

Foretages i nødvendigt omfang af eliteudvalget

Alm. matcher arrangeret af matchudvalget

Matcher for spillere med handicap op til 36 afvikles på 18-hulsbanen. Hvis spillere med handicap over 36 kan deltage, kan 9-hulsbanen inddrages. Så vidt muligt undgås gunstart. Blokering foretages af klubben fra årets start. Blokeringen revideres når startlisten foreligger.

Ægteparmatcher

Boldrende i 2½ time fra kl. 15. foretages af matchudvalget fra årets start

Matcher under DGU

Blokering af 18-banen i nødvendigt omfang. Foretages af klubben fra årets start

Matcher for ikke-elite

Blokering af 18-banen i nødvendigt omfang. Foretages af klubben fra årets start

Companydays

Foretages af 3C i overensstemmelse med aftale- dvs. fortrinsvis tirsdage og fredage. Der er oftest tale om blokering til gunstart, som afvikles så rationelt som muligt.

Erhvervsklubben

Blokering foretages af 3C. Normalt gunstart onsdage kl 15 på 9-hulsbanen

Eventyrugen

Blokeringer til gunstarter på alle 3 sløjfer. Foretages af Klubben fra årets start.

Klubmesterskaber

Blokering af 18-hulsbanen. Foretages af klubben fra årets start. Blokeringen revideres når startlisten foreligger.

 


Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 20 10) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik