Information til nye medlemmer.

Begynder- og kaninudvalgets opgave er at sikre, at et nyt medlem sikkert blive indført i klubben. Det foregår under de praktiske rammer, som fremgår af det følgende. Hvis du ikke har mulighed for at deltage i begynder- og kaninudvalgets arrangementer, vil du ved indmeldelsen få tilbudt en mentor, der kan føre dig ind i golfklubbens mysterier.

 

Undervisning:

Den praktiske undervisning:

For alle medlemmer af OEG der har et handicap på 37,0 eller højere tilbydes gratis undervisning af klubbens trænere torsdage kl. 9.30 -12.00 og 17.00 - 19.30 i sæsonen.  På hjemmesiden er der en datooversigt. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen er det hensigtsmæssigt, at du tilmelder dig til den enkelte dato på hjemmesiden - men det er ingen betingelse. http://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/begyndere/undervisning-praktisk-og-teoretisk-65/

 

Hvis du er begynder, og du ikke har mulighed for at deltage om torsdagen, må du kontakte trænerne med henblik på at få tilrettelagt et praktisk træningsforløb indeholdende nogle instruktionslektioner.

 

Den teoretiske undervisning:

Den tredje torsdag i månederne april, maj, juni, august, september og oktober kl. 19.00 er der undervisning i golfreglerne. Af hensyn til lokalereservation henstilles til, at man tilmelder sig på opslaget om mødet. Hvis vejret tillader det, kan regelundervisningen foregå som en banevandring.

Hvis man har mulighed for at deltage i begynderspillet eller kanimatchen om tirsdagen (se dette), vil man spille sammen med et erfarent medlem af klubben, som kan fortælle om regler, etikette og hensigtsmæssig adfærd.

Som et alternativ for de medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i kaninmatcherne om tirsdagene, arrangeres der i år kaninmatcher på et par udvalgte lørdage. Disse matcher annonceres i ggod tid på opslagstavlen.

Golfreglerne kan studeres i den regelbog, der uddeles til nye medlemmer. Oswald Akademy er ligeledes en god kilde til via internettet at få en systematisk gennemgang af reglerne. Du kan anvende dette link´. Hvis du gerne vil teste din viden om golfreglerne, kan du på http://www.golf.dk/regelproeve svare på opgave og få respons på dine svar.

 

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i nogen af ovenstående undervisningstilbud i teori, må du kontakte begynderudvalget eller regeludvalget med henblik på at aftale alternativ undervisning.

 

Begynderspil og kaninmatcher

For alle medlemmer i Eventyrgolf med handicap over 54 arrangeres begynderspil. Det foregår som samlet start på Pay&playbanen, hvor vi mødes tirsdage kl 16.00. Her går I sammen med medlemmer af begynderudvalget over på Pay & Play banen, hvor vi spiller 9 huller.

Gennem begynderspillet får du spillet sammen med nogle, der kender reglerne og banen, du kommer til at lære andre golfspillere at kende, og du får du mulighed for at spille dig ned i handicap 54, som er en betingelse for at kunne booke tider på 9-hulsbanen.

Der vil være fokus på, hvordan man bevæger sig på banen, de forskellige regler der er gældende i golfverdenen, samt på hvordan det går med dit golfspil.

For medlemmer med handicap mellem 37 og 54 arrangeres Kaninmatcher, som foregår som gunstart om tirsdagen kl.16.30. Man tilmelder sig på opslagstavlen – gerne et par dage i forvejen.

Første tirsdag i hver måned er der fællesspisning for begyndere og kaniner. Her fejres månedens spillere med præmieuddeling.

 

Spil på banen generelt

 

Pay&play-banen: Alle medlemmer har ret til ubegrænset spil på Pay&play-banen. Det er her, man spiller sig ned fra handicap 72 til handicap 54, som er en af betingelserne for at have ret til at spille på 9-hulsbanen. Begynderspillet om tirsdagen foregår på denne bane. Erfaringerne viser, at deltagelse i disse arrangementer er afgørende for, hvor stor fornøjelse en ny golfspiller får af sit medlemskab.

 

9-hulsbanen: Når handicappet er højst 54 (så er man ikke begynder længere men kanin), og man har deltaget i mindst 1 torsdagsregelmøde, har man ret til selv at spille på 9-hulsbanen. Der udleveres et bagmærke, som viser, at man har denne spilleret. Hvis man ikke opfylder begge betingelser, må man kun spille på 9-hulsbanen i følgeskab med et medlem, der har spilleret på 9-hulsbanen. I den situation, skal man være meget opmærksom på spillehastigheden, så andre spillere på banen ikke sinkes unødigt. Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt at starte spillet på hullerne, hvor fairways starter i stedet fra teestederne.

Vi vil opfordre kaniner til at deltage i kaninmatcherne, som forgår som gunstart på 9-hulsbanen om tirsdagen. Tilmelding foretages på opslagstavlen – helst et par dage i forvejen.

 

18-hulsbanen: Med et handicap på højst 36 (så er man handicapspiller i stedet for kanin) og efter deltagelse, som en erfaren golfspiller, i et af ovenfor omtalte torsdagsregelmøder, har man ret til at spille på 18-hulsbanen. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i dette regelmøde, må man rette henvendelse til regeludvalget. Der udleveres et nyt bagmærke, der viser denne rettighed.

Hvis man har et handicap mellem 36 og 45 må man spille 18-hulsbanen sammen med et medlem, der har spilleret på 18-hulsbanen. Udnyttelse af denne mulighed forudsætter skærpet opmærksomhed på spillehastigheden, og at der spilles fra de teesteder golfbox anbefaler.

 

Tildeling af handicap.

En helt ny golfspiller tildeles handicap 72. Hvis man har spillet golf før, vil man få tildelt sit tidligere handicap med mindre, man i stedet ønsker at aflevere resultatet fra mindst 3 runder over 9 huller til handicapudvalget, som på dette grundlag fastsætter handicappet.

 

Udlevering af bagmærker

Bagmærker viser en spillers spillerettigheder. De udleveres i sekretariatet, som forinden er blevet orienteret om, at du opfylder betingelserne for det pågældende bagmærke.

 

Matcher mod andre golfklubber

Hvis du som kanin har mod på at dyste mod andre golfklubber, er der 2 muligheder:

1: Deltagelse i 12-spillers turneringer for spillere med hcp. 37 – 72, som sker efter forudgående tilmelding. Tilmelding foregår på lister, der ophænges på opslagstavlen nogle uger forud for turneringen.

2:Deltagelse i Superkanin matcher (hcp. 37-45), hvor tilmelding sker til holdets anfører. Hver gang deltager 3 damer og 3 herrer. Ved sæsonstart fordeles spillerne på matcherne efter forudgående ønsker.

For begge turneringer gælder at deltagelse er gratis, men man forpligter sig til at deltage i fællesspisningen bagefter, som normalt holdes indenfor 100 kr + drikkevarer.

 Mødetiden er altid en halv time før spilletidspunktet. Vi mødes på spillestedet.

 

Venlig hilsen, Begynderudvalget.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyheder, information og gode tilbud fra Odense Eventyr Golf

Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik