PR og Medieudvalget

PR og Medieudvalget har som formål, at sørge for en præsentabel kommunikation til og fra klubbens medlemmer.

Målsætningen er at skabe de redskaber medlemmer, bestyrelse og udvalg skal anvende i den daglige kommunikation.

PR og Medieudvalget er ansvarlige for det overordnede layout og fastlagte koncept, der skal visualisere klubben udadtil

og over for medlemmerne.

 

Eventyr Årsmagasin

 

Odense Eventyr Årsmagasin udkommer årligt ved sæsonstart ultimo marts. Oplaget er 2.000 stk. og distribueres direkte til medlemmernes husstand, til annoncører, sponsorer og samarbejdspartnere.

 

Odense Eventyr Årsmagasin og distributionen finansieres af annonceindtægte, således at klubøkonmien belastes mindst muligt.

 

Årsmagasinet præsenterer de forskellige tiltag og aktiviteter, som nye og gamle medlemmer kan forvente fra udvalg, afdelinger, bestyrelse, greenkeepere og centerkontor.  Desuden vil der i hver udgave være et historik tilbageblik over den forgangne sæson og det forrige år.

Odense Eventyr Årsmagasin er også det medie, hvor alle klubbens sponsorer præsenteres. Alle har mulighed for at
støtte publikationen ved at tegne annoncer og dermed profilere sig over for klubbens ca. 1.400 medlemmer.

Endvidere vil der bringes golfrelaterede artikler som skønnes at have interesse for medlemmerne og læserne.

Odense Eventyr Årsmagasin har erstattet det oprindelige medie "Eventyr NYT", og er klubbens trykte medie, der altid vil være at finde i klubbens bibliotek. En historiesamling til glæde for alle medlemmer!


 

Kontaktpersoner i PR og Medieudvalget:

 

Udvalgsformand

Mikael Korsgaard

2074 4211

mikael@mkorsgaard.dk

 

Birger Bromann

6616 0506
bb@bbgrafisk.dk

 

Redaktør
Steen Svendsen

 

6611 6840
steen.svendsen@nal-net.dk

 
Webmaster

 

 

 

Underpunkter til Bestyrelse og generalforsamlingOdense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 20 10) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik