Praktisk info

 

Drivingrange-bolde

Alle junior har mulighed for at købe poletter til boldmaskinen til juniorpris á 4,- kr. pr. stk. Du kan dog max. købe 10 stk. pr. gang. Poletterne købes i shoppen.


Juniorgolf udstyr

Bag med køller og jern, kan lejes i shoppen på dag, uge eller månedsbasis til specialpris.

 

 

Infotavle
Vi har en juniortavle, hvor der bliver hængt forskellig information op. Trænerne bruger tavlen til sedler om hvor træningen foregår den pågældende dag.
Ved siden af juniortavlen, er der en "svinger", hvor alle OEGK juniorer er listet op alfabetisk med telefon nr. og e-mail.

 

Spilletilladelser - hvor må jeg spille

Der er følgende regler/retningslinier for spilletilladelser som juniorer på Odense Eventyr Golf:

 

Helt "Grøn"
Er du helt nybegynder, anbefaler vi at du naturligvis kommer til træning på dit hold, som trænerne har tilbudt dig.
Det er også vigtigt at du kommer hurtigt igang med at spille på en rigtig bane, og der er det bedst (alt efter din alder), at du starter på vores Par 3 bane (Kort til Par 3 bane). Her har du frit spil uden tidsbestilling og kan blive fortrolig med, hvad sporten går ud på. Du er også velkommen til at møde op til mandags-match sammen med en voksen. Her kan du få hjælp til at komme i gang med at udfylde scorekort o.s.v. Det er dog vigtigt at du har en voksen med, da klubben ikke har en voksen på par 3 banen.


Nu vil du mere!
Næste skridt er spil på Pay and Play banen (Kort til Pay and Play banen). Her har du frit spil med tidsbestilling via www.golfbox.dk eller hos shoppen i klubhuset. Her kan du deltage i den faste mandags-match, som løber over hele sæsonen.
Det er også her fra Pay and Play banen du skal indleverer 2 scorekort hvor du har brugt max. 54 slag, for at kunne komme til regelprøve på nettet. Er der et hul hvor alt går galt, samler du bolden op og tæller 10 slag. Når de 2 betingelser er på plads, (de 2 kort og regelprøven) skal du vise de 2 kort hos sekretariat/shoppen i klubhuset. Regelprøvens resultat sendes automatisk til klubben når du har bestået. Nu har du spilleret til 9-hulsbanen (den "rigtige bane") Link til reglprøven: http://www.golf.dk/contest/regelproeve

 

 

Går det bare godt!
Hvis du har de 2 foregående ting på plads og spiller på 9-huls banen, men gerne vil på 18-huls banen, skal dit handicap være 36 eller under.

Uanset hvilket niveau dit golfspil er på, får du følgende som junior i Odense Eventyr:
- ugentlig træning af professionel træner
- frit spil på banen, hvor du har spilletilladelse til
- Deltagelse i mandags-match
- Frit brug af putting-green
- Frit brug af indspils-green
- Træningsbolde til 4,- kr. pr. spand
og meget mere...

 

Godt fornøjelse!

 

Juniorudvalget

Juniorudvalget består at seniormedlemmer af klubben – og kan suppleres med forældre/bedsteforældre til juniorer, der ikke selv er medlem, men som ønsker at bidrage til arbejdet.

 

Formanden for udvalget er samtidig medlem af klubbens bestyrelse.

 

Det er en fordel med kendskab til golfspillet men absolut ikke en nødvendighed.

 

Typiske opgaver
Juniorudvalget arrangerer og afvikler mandagsmatchen samt rundeafslutninger 2 gange årligt.
Vi koordinerer tilmeldinger til diverse DGU-turneringer og øvrige matcher, herunder Nordea Fyn Tour.
Vi evaluerer træning og hold sammen med trænerne.
Vi er fuldt beslutningsdygtige i forhold til økonomien omkring juniorarbejdet i klubben.
Vi koordinerer elite og bredde i samråd med trænerne.
Vi planlægger og afvikler informationsmøder til spillere og forældre – typisk opstartsmøde i foråret
Vi koordinerer skolegolf
Vi planlægger og afvikler familiematchen, som spilles som en greensome med efterfølgende spisning.


Har du lyst til at være med
Vil du bidrage til det hyggelige, givende og sjove arbejde med og for juniorerne så bedes du kontakte et udvalgsmedlem – se kontaktliste her
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik