Velkommen hver torsdag !

 

Hver torsdag mødes ca. 120 herrer til en god gang social golf. Torsdagsherrerne er den største "klub i klubben" med over 280 aktive spillere. Er du herre over 18 år, med maks. hcp 36, er du meget velkommen !
Det er vores målsætning at samle så mange som muligt af klubbens mandlige medlemmer med handicapindex maks. 36 og nedefter til golfmatcher på torsdage i golfsæsonen.

 

Der spilles 5 gennemgående serier med fuldt handicap i en A- og en B-række. Det handicap hvorved rækkerne deles, skifter fra serie til serie. Dette gøres for hele tiden at holde to ca. lige store rækker af hensyn til præmiefordelingen. Inden hver series start meldes dette ud til deltagerne.

Man samler point efter hver torsdags resultat. Om aftenen, på seriens sidste dag, er der præmieoverrækkelser fra en af vores meget generøse sponsorer.
Der er desuden præmier for tættest på flaget på alle par-3 huller for alle seriens torsdage, så det bliver oftest en lang og meget social aften...

 

Vi spiller gennem sæsonen en hel række forskellige formater med hovedvægten lagt på Slagspil fra de 2 længste Tee-bokse i klubben. Der bliver dog lejlighedsvist også som ekstra krydderi indbudt til holdmatch eller parmatch oveni Slagspilsformatet. Separate indbydelser vil blive udsendt og fremgå af matchkalenderen.

 

I løbet af sæsonen er der også tradition for at Torsdagsherrerne samles til en udflugt til en anden bane et sted i landet. Det er en rigtig god anledning til at samles endnu mere på tværs og få skabt sig flere gode bekendtskaber blandt de mange torsdags-golfere.

Indbydelse vil blive offentliggjort her på siden og på Opslagstavlen.

 

Endelig er der Torsdagsherrenes afslutningsturnering; den største match og fest i klubben, starter med let morgenmad, sweepstakes, 18 huls match og afslutningsvis middag med præmier og kåring af Den grønne Jakke m.m. Se opslag her på siden og på Opslagstavlen vedr. dato, pris og deltagelse.

 

Det er endvidere herreklubbens målsætning, at arbejde så åbent som muligt i medlemmernes interesse for derigennem at fremme kommunikationen mellem den enkelte golfer og de valgte organer.
 

Bestyrelsen:

Ansvarområde:
 

Formand: Søren Nielsen

snielsen@post3.tele.dk...........................   tlf: 3192 0005

Økonomi

Sponsorer

Per Steffensen
per.steff@mail.tele.dk .............................  tlf: 2175 5057
Scorekortregistrering

Carsten Panch Isaksen

carsten@panch.dk ...................................  tlf: 5180 5501

Scorekortregistrering

Golfbox koordinator

Web

Sune Heilbo

she@ose.dk ..............................................  tlf: 2497 4410

Scorekortregistrering

Sponsorer

Events

Christian Busborg Mentzoni

cbusborg@hotmail.com ......................  tlf: 2424 6655

Scorekortregistrering

Sponsorer

Events
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik