Udmeldelse / Ændring af kategori

 

 

Ændring eller opsigelse:

Dit medlemskab kan opsiges eller ændres i medlemskategori med 3 måneders skriftligt varsel efter følgende gældende regler:

Opsigelsen/ændringen skal være Odense Eventyr Golf i hænde:

senest den 1. oktober for virkning pr. efterfølgende 1. januar eller

senest den 1. april for virkning pr. efterfølgende 1. juli.

 

Odense Eventyr Golf vil fremsende en skriftlig bekræftelse på opsigelsen/ændringen.
Sygdom, flytning, jobskifte eller lignende giver ikke dispensation på ovennævnte frister.

Vi gør opmærksom på at evt. indskud ikke tilbagebetales ved udmeldelse*.


Indskudsopkrævning* ved kategoriskift:

Indskudsopkrævning ved skift fra junior til ungsenior opkræves pr. 1. januar det år man fylder 19. Tilsvarende opkræves skift fra ungsenior til senior pr. 1. januar det år man fylder 26. Vi gør opmærksom på at evt. indskud ikke tilbagebetales ved udmeldelse.

 

*der opkræves pt. ikke indskud ved indmeldelse eller kategoriskift i Odense Eventyr Golf.

 

 

Medlemskaber

 

Medlemsskabskategori:  Kontingent:
  Halvårligt

Golfspirer (under 13 år)

Må deltage i træning og spille på
Pay & Play banen. Dog kun ifølge en voksen.

Klubben fralægger sig
ethvert ansvar for Golfspirernes
færden på anlægget.

Når banetilladelse opnås overgår
olfspirerne til alm. juniorer med

 

betingelserne for disse

kr. 385
Junior (under 19 år)  kr. 625

Ungsenior (19-25 år) 

NB: Overgang til ungsenior opkræves
pr. 1 januar det år man fylder 19.

kr. 2365

Studerende Flex (19-29 år) 

Medlemmer der er berettiget til at modtage SU

kan opnå medlemskab som studerende.

Den studerende skal hvert halve år

kunne dokumentere sin SU-berettigelse.

Fuld og fri adgang til banerne i Eventyr Golf,

klubhus og træningsfaciliteter uanset dag,

tid og årstid. Ret til spil på andre baner

mod betaling, der modtages DGU-kort mrk. ”F”

kr. 1145

Senior (fra 26 år)

Overgang til senior opkræves pr.

1. januar det år man fylder 26.

kr. 3475
Senior 80+ (fra 80 år) kr. 1740

Passiv 

Har ingen rettighed til at spille golf,
ej heller mod greenfeebetaling,
medmindre man er fuldgyldigt medlem
af en anden dansk golfklub.
Undtaget er dog Pay & Play baner.

 

Klubanciennitet opretholdes i den
passive periode.

kr. 725

Long-distance

Kun for golfspillere med fuldgyldigt
medlemskab af anden golfklub,
og med hjemmeklub og bopæl
udenfor Fyn.

kr. 1980

Fleksmedlem

Ændring af medlemskab til

Fleksmedlem kan opnås,
hvis man er: fyldt 65 år

og indmeldt senest 31.12.1997
eller fyldt 70 år og har 20 års

sammenlagt anciennitet i Odense Eventyr Golf.

kr. 2225

 

 

 

 


Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 2010) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik