Praktiske oplysninger:

 

Fælles info kl. 08.30 og kl. 13.30 dog kl. 14.00 til ægtepar, på puttingreen hvor man samles hulvis – ( se dit starthulskilt). Mød dit hold – og hjælp vore gæster ud til hullerne.

 

 

Individuel den 9.,  10. og 11. juli

A, B og C-rækken.

Hver dag er der to gunstarter - kl. 09.00 og kl.14.00.

A rækken spiller slagspil og B og C spiller stableford.

Der spilles fra klubtee

 

 

Ægteparturnering den 13. juli og 14. juli.

Hver dag er der 2 gunstarter - kl. 09.00 og kl. 14.30.

Der spilles i 2 rækker.

Der spilles fra klubtee

 

Generelt:

 

Scorekort skal afhentes senest 30 min. før start.
 

Præmieoverrækkelse.

Der er præmieoverrækkelse 2 gange hver dag,  efter formiddagens spil og efter eftermiddagens spil, med sponsorpræmier (klappepræmier). Om lodtrækningspræmier om rejser og ophold, se nedenfor.

Forventet præmieoverrækkelse eftermiddag kl. 14.30 og aften kl. ca 19.30. Fredag og lørdag dog ca. kl. 20.

Onsdag og lørdag  er der endvidere overrækkelse af de gennemgående præmier og den gyldne putter. Disse kan ifølge sagens natur først overrækkes om aftenen, hvorfor de, de spiller om formiddagen onsdag og lørdag, og som mener sig kvalificeret til at deltage i spillet om disse, bliver nødt til at vente til om aftenen.

 

 

Modtagelse af spillepræmier kræver personlig tilstedeværelse og EGA hcp, dvs. at fravær medfører tab af præmie, men placering bibeholdes.  Modtagelse af klappepræmier og lodtrækningspræmier kræver ligeledes personlig tilstedeværelse.

DOG med den tilføjelse at rejsegavekort og de store gavekort til Værsgo trækkes ved præmieoverrækkelsen kl. 14.30. Såfremt vinderen spiller på eftermiddagsholdet, vil præmien til den pågældende blive overrakt ved præmieoverrækkelsen om aftenen.

 

 

Præmierækker.

I Ægtepar Turneringen spilles der i 2 præmierækker, medens der i individuel spilles i 3 præmierækker, A, B og C . Juniorer (min. 14 år) kan deltage i A- og B-rækken, og i den præmierække, deres handicap berettiger dem til.

 

 

Turneringsbestemmelser.

Klubbens generelle turneringsbetingelser er gældende (med forbehold). Der må benyttes afstandsmåler. (se klubbens regler herom)

 

 

Ændret handicap.

Er dit aktuelle handicap ændret i forhold til det anførte handicap på scorekortet  skal du oplyse herom ved afhentning af scorekortet 1. dag.
 

Handicapregulering individuel.

Dette er en 54 hullers turnering, hvor man spiller alle 3 dage, der reguleres hcp hver dag

 i både op – og nedadgående retning.

 

Aflevering af scorekort.

Scorekort skal afleveres straks og senest 15 minutter efter at man er færdig med  runden, Vigtigt – afleveres samlet for bolden med elastik om.

For sen aflevering af scorekort kan medføre at spilleren/parret udgår af dagens turnering.

 

Tordenvejr.

I tilfælde af tordenvejr er det op til turneringsledelsen at skønne om turneringen skal afbrydes, dog er det altid spillerens egen beslutning at stoppe, hvis man føler sig utryg. Eventuel afbrydelse vil blive bekendtgjort ved et hyl af sirene og ved udsendelse af officials.

Spillerne skal afbryde spillet øjeblikkeligt, markere deres bold - eller lade bolden ligge - og hurtigst muligt begive sig til tordenskurene eller klubhuset, eller på anden måde søge betryggende ly. Hvis en spiller undlader at afbryde spillet øjeblikkeligt, kan denne diskvalificeret.

Genoptagelse Af turneringen vil blive bekendtgjort af turneringsledelsen med 2 hyl  med sirene.

Husk det er livsfarligt at trække sin vogn med udstyr eller benytte paraply. Buggyer er ikke sikre i tordenvejr.

 

Tryk her for tilmelding.

 

Velkommen til Eventyrugen 2018

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyheder, information og gode tilbud fra Odense Eventyr Golf

Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik