Vedtægter 2023

Velkommen i:

"Tirsdags/Seniorer" 

Vedtægter for: Odense Eventyr Golfklubs TirsdagsSeniorer,

cvr. nr. 0041467037

 

§ 1 Foreningen navn: OEGK'S TirsdagsSeniorer

 

§ 2 Foreningen hjemsted: Odense kommune.

 

§ 3 Foreningens formål: Foreningens formål er at have et socialt og hyggeligt

samvær af seniorer i OEGKS golfklub.

For kvinder og mænd som fylder 55 år i indeværende år.

Med max. handicap 40 for 18 hullerne og max. handicap 54 * for 9 hullerne.

 

§ 4 Medlemskab:

 

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem.

Man er medlem af foreningen når medlemskabet er registreret.

 

4.2 Medlemskab af foreningen: Man er medlem når man har betalt for hele året,

samt fra 1. april og resten af året.

 

4.3 Bestyrelsen (udvalget) kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen.

Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange,

at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

4.4 Beløb der er indbetalt kan ikke betales tilbage.

 

4.5 Der spilles både 9 & 18 huller hver tirsdag hele året, såfremt vejret tillader det.

Undtaget er uge 28 på grund af ”Eventyr Ugen”.

 

4.6 Række inddeling:

  9 huller mænd og kvinder: A & B række lige store *

18 huller mænd og kvinder: A & B række lige store.

 

4.7 Når man er medlem, vil man ugentlig modtage mail med resultater, og andre informationer.

 

4.8 Klubben arrangerer hvert år 2 ture til andre klubber. Den ene tur er endags tur,

den anden er med overnatning. Alle der er mellem er velkommen til at deltage.

 

§ 5- Hvordan deltager man? Man tilmelder sig ONLINE i GolfBox,

den turnering man vil deltage i, 9 eller 18 huller. Senet kl. 18:00 dagen før.

 

5.1 Afslutninger: Hver 3. måned er der afslutning.

Med spisning og uddeling af præmier for kvartalet.

Man skal være tilmeldt og tilstede for at få sin præmie.

Ved sygdom får man naturligvis sin præmie. 

  

§6 Generalforsamlingen:

 

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

6.2 Bestyrelsen (udvalget) indkalder med minimum 14 dages varsel alle medlemmer.

Til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes senest i forbindelse med års afslutningen.

 

6.3 Forslag til dagordenen sendes til formanden senest 8 dage før.

Medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

 

6.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.

 

6.5 Alle afgørelser vedtages ved simpelt flertal,

dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.

Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning.

 

6.6 Generalforsamlingens dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Fremlæggelse af regnskab, som gælder kalenderåret, til godkendelse.

 

4. Fastsættelse af kontingent:

 

5. Indkomme forslag:

 

6. Valg af bestyrelse: (min. 2 personer max. 4 personer) og suppleant:

 

7. Valg af revisor,

 

8. Eventuelt.

 

§7 Tegning og hæftelse.

 

Foreningen tegnes af bestyrelsen.(Udvalget) Foreningen hæfter alene med foreningens formue.

 

§8 Foreningens opløsning.

 

Foreningen kan opløses på en indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Hvor foreningen opløsning er eneste punkt på dagsordenen.

Opløsningen finder sted når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for dette.

Eventuel formue tilfalder juniorarbejdet i Odense Eventyr Golfklub.

 

Opdateret 17.12.21

 

Udvalget:

  •  
  • Hanne Schønberg   66 142658 / mobil: 5135 1718
  •                                hafischoenberg@gmail.com
  • Finn Schønberg       66 142658 / mobil: 2423 7476
  •                                hafischoenberg@gmail.com
  •  

p.s. * ændret den 5. dec. 2023

 

Underpunkter til TirsdagsSeniorer vedtægterOdense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 2010) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik