Indkaldelse til generalforsamling den 8. april 2024

d. 08-04-2024

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Odense Eventyr Golf Klub.

 

Generalforsamlingen afholdes mandag den 8. april 2024 kl. 19.00 i restauranten.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

 

Ad 3:  Årsregnskab 2023 [klik her]

Ad 5:  Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Ad 7:  Hans Henrik Søllested (modtager ikke genvalg), Ove Nellemann (er ikke på valg), Agi Szocska (modtager ikke genvalg), Karin Demkjær (modtager genvalg), René Mulvad (modtager genvalg), Niels-Peter Tougaard (modtager genvalg) og Michael Friis (modtager genvalg). Bestyrelsen foreslår nyvalg af Pernille Wedel-Svensson og Robert Dam Ludvigsen.

Ad 8:  Bestyrelsen foreslår genvalg af Bente Nielsen som revisor.

 

Af hensyn til praktikken beder vi om tilmelding via linket: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=4373296

 

Vel mødtAndre nyheder


Husk tilmelding til EventyrUgen 2024

21-04-2024
Læs mere >Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 2010) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik