Golfregler 

 

Med dette link - http://www.golf.dk/regelproeve - kommer du ind på Dansk Golfs hjemmeside, hvor du får mulighed for at besvare 20 elementære spørgsmål om golfreglerne. De 20 opgaver er valgt tilfældigt blandt 100 spørgsmål. Næste gang du benytter linket vil det ganske givet være nogle andre spørgsmål.

Opgaverne er tænkt som et supplement til begynderundervisningen, men også erfarne spillere kan have fornøjelse af at få de elementære regler på plads.

 

regeludvalget 

 

 

De 20 vigtigste ændringer i Golfreglerne 2019

 

  1. Søgetid – nedsat fra 5 til 3 minutter
  2. Bold flyttet under søgning – genplacér (ingen straf)
  3. Bold i eget nedslagsmærke – lempelse uden straf i det generelle område (fairway og rough)
  4. Udmåling til droppeområde – den længste kølle, undtagen en putter
  5. Drop fra knæhøjde
  6. Forkert green – lempelse skal nu også tages ved gene for stance eller sving
  7. Bold rammer spiller eller udstyr – ingen straf
  8. Dobbeltslag – tæller kun som ét slag (ingen straf)
  9. Tilfældig berøring af sand i bunker med køllen – ingen straf (dog ikke lige foran og bagved bolden)
10. Løse naturgenstande kan flyttes hvor som helst
11. Drop ud af bunker med 2 strafslag på flaglinjen – når bolden erklæres uspillelig
12. Vandhazard hedder nu – Strafområde
13. Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i strafområde – og slå prøveslag
14. Bold bevæger sig på greenen efter markering – genplacér uden straf
15. Bold flyttet tilfældigt på greenen – genplacér uden straf
16. Skader på greenen – reparér alle skader fra sko, sten i overfladen, m.m. Bring greenen tilbage til oprindelig tilstand. Ingen forbedring tilladt af spillelinje udover reparation
17. Ikke placere en kølle som hjælp til opstilling
18. Ikke få hjælp fra caddie/partner med hjælp til opstilling
19. Tilladt at ramme flagstangen i hullet ved putt fra greenen
20. Bold hviler mod flagstang i hullet. I hul, hvis blot en del af bolden er under jordoverfladen

 

 

Skønsmæssig handicapregulering


Der findes situationer, hvor tilpasning af handicap på grundlag af spil over en længere periode ikke er hensigtsmæssig. Det er specielt i disse tilfælde, at handicapudvalget træder i funktion. Som en ikke-udtømmende række af eksempler kan nævnes:
a) Et nyt medlem har spillet golf for mange år siden, og har nu fået lysten igen.
b) Et nyt medlem, der aldrig har spillet før, har en sådan flair for spillet, at den normale tilpasning af handicappet foregår for langsomt.
c) Et medlem har fået en varig fysisk skavank, der gør det umuligt at leve op til tidligere tiders handicap
d) Et medlem er ved at miste lysten til golf, fordi resultaterne er utilfredsstillende.


Der skal i alle tilfældene finde en skønsmæssig fastsættelse af handicap sted. Da der sjældent er 2 situationer, hvor omstændighederne er helt ens, vil der altid være tale om, at ansøgninger vil blive behandlet individuelt.  Handicapudvalget har dog nogle overordnede principper, som det forsøger at arbejde efter.  I hovedtræk går de ud på følgende:


Ad a) Handicappet fastlægges midlertidigt på grundlag af resultaterne fra 3 runder. Medlemmet pålægges at aflevere alle scorekort gennem en nærmere fastsat periode. Derefter fastsættes handicappet endeligt.


Ad b) Fra handicap 54 til 36 anvendes den normale reguleringsmekanisme. Hvis en spiller i intervallet fra 36,0 til 18,4 afleverer et resultat med mere end 40 stablefordpoints, vil der normalt blive reguleret med dobbelt vægt for de points, der ligger over 40.


Ad c) Medlemmet skal skriftligt søge udvalget om en skønsmæssig fastsættelse. Af ansøgningen skal baggrunden for ansøgningen fremgå og medlemmet skal selv give et bud på, hvad det nye handicap bør være. Handicappet fastlægges midlertidigt på grundlag af resultaterne fra 3 runder. Medlemmet pålægges at aflevere alle scorekort gennem en nærmere fastsat periode. Derefter fastsættes handicappet endeligt.


Ad d) Medlemmet skal skriftligt ansøge udvalget om en skønsmæssig fastsættelse. Der skal i ansøgningen henvises til mindst 10 tællende runder (gerne EDS) og medlemmet skal selv give et bud på, hvad det nye handicap bør være. På dette grundlag fastsættes et midlertidigt handicap. Medlemmet pålægges at aflevere alle scorekort gennem en nærmere fastsat periode. Derefter fastsættes handicappet endeligt.

Underpunkter til GolfreglerOdense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 2010) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik