Ordensregler

Klubhus:


1. Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes i og omkring klubhuset. Der gælder specielle

    regler for juniorer.
2. Bemærk hvor der er forbud med alle former for spikes.
3. De hvide håndklæder må ikke fjernes fra omklædningsrummet, og de brugte skal lægges i

    de dertil indrettede kurve.
4. Bags, køller, m.v. må ikke medtages i klubhuset eller på terrassen.
5. Alle efterladte effekter, beklædningsgenstande og fodtøj fjernes ved den daglige

    rengøring og anbringes i depot. Depotet tømmes en gang årligt.

6. Opslagstavlerne må kun bruges af de respektive udvalg og sekretariaterne.
7. Udenfor golfsæsonen, når restauranten er lukket, kan man bruge restaurant Vest med

    kortlæseren. Adgangskode fås i sekretariatet.


Banen:


  1. Spil på banen forudsætter, at der er bestilt tid.
  2. Alle klubmedlemmer skal synligt bære gyldigt medlemsbevis i form af et bagmærke.

      For handicap 40 og derunder gælder det sølv mærke, og for handicap 40-53,9

      gælder det blå mærke. For handicap 54,0 har et grønt mærke. 

  3. Banekontrollens anvisninger skal ubetinget følges.
  4. Start på hul 10 må først finde sted efter kl. 09.30.
  5. Der er max. tilladt 4 - bolde.
  6. Nedslagsmærker udbedres, opslåede tørv genplaceres og der rives efter sig i bunkers.

      Riverne skal placeres i bunkeren.
  7. Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen, og det er spillerne, der har ansvaret

      for deres sikkerhed. Man må kun slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, når

      der ved tegngivning er givet ”grønt lys”.

  8. Der vinkes igennem, hvis der kommer en hurtigere spillende bold bagfra, og hvis man

      ikke kan følge med en forangående bold.
  9. På dage uden tidsbestilling anvendes boldrenden.
10. Hvis der er vintergreen, må der ikke benyttes vogne.Se vinterreglerne ovenfor.
11. Opsamling af bolde på drivingrange er ikke tilladt.
12. Biler, der står på de stribede og forbudte områder, kan blive fjernet for ejers regning.
13. Barnevogne og hunde i snor må medtages på banen.


Klubhuset er røgfrit område.


Alle Bagrum er røgfrit område.


Skal du absolut ryge under spil, så tag sportslig hensyn til medspillere og smid ikke cigaretfiltre på banen.

Overtrædelse af disse regler kan medføre påtale, karantæne og bortvisning.

Mvh Bestyrelsen

Underpunkter til GolfreglerOdense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 2010) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik