Gældende regler for deltagelse i onsdagsdamerne i sæson 2019:

 

Startbetingelser:

Min 18 år, max handicap 36.

Det er et krav at spilleren har et EGA-Hcp.

(spillere under 18 år med max. hcp. 4,6 kan deltage i matchen med henblik på regulering, men er udenfor præmierækken).

Startgebyr:

Helårs betaling: kr. 550,-  ellers kr 30,- pr gang

Rækkeindeling:

A-række: Handicap 0 - 23,0     B-række: Handicap 23,1- 36

Starttid:

Onsdagsdamer har reserveret tid/boldrende  i GolfBox fra kl. 10.00 samt mellem kl. 15.00 og 17.00.

Der bliver trukket lod om formiddagen.

Om eftermiddagen er spillerne lidt presset af tiden og der startes derfor løbende, når man er klar. Det vil altid være muligt at finde en anden onsdagsdame at gå med også på dette tidspunkt. Ellers kan der frit bookes tider og startes ud hele dagen, dog skal man min. være 2 onsdagsdamer. Husk i så fald at booke tid i GolfBox.

Start:

Inden du går ud: Meld dig til matchen via golfbox (dette kan gøres op til en uge før matchen) skulle du mod forventning vælge at betale pr. gang så skal du lægge 30 kr. i en kuvert/pose med navn og medlemsnummer. Læg kuverten/posen i postkassen mærket Damer.

I postkassen lægges også straks efter turneringen korrekt udfyldt scorekort.

Det er ikke tilladt at skrive sig på matchen efter endt spil eller under rundten.

Spillesystem og præmier:

Der spilles 2 serier. De bedste scores i hver turnering er tællende til serie-resultatet. Der er præmier til vinderen i hver turnering, i hver række og præmie til de bedst placerede i begge rækker i hver serie. Desuden præmier til tættest flaget.

Serieafslutning:

Der er åbningsturnering d. 3. april, 1. serieafslutning, d. 26. juni og afslutningsmatch d. 27. september. Disse dage mødes vi om aftenen til lidt mad og efterfølgende præmieoverrækkelse. Der kræves personlig tilstedeværelse for modtagelse af præmier, dog undtaget seriepræmier, hvor en substitut kan modtage/hente præmien.

Vi vil i år hver den første onsdag i måneden, have en overrækkelse af den forgangne månedes tættest flaget og dagsvindere - her kan du vælge om du vil spise sammen med os :)

Årets golfer:

Alle individuelle turneringer er gældende.

Pointfordeling:

For hver påbegyndt 5 deltagere udløses point således:
2 point til lavest placerede, derefter opad til max. 8 point. (2, 4, 6 og 8 point). Der gives 1 point for deltagelse i en match samt ekstra 3 point for spil til HCP. Der skal være min. 2 onsdagsdamer i hver række på dagen for at turneringen er gældende.

Vores konto nr.

Årsbetaling kr. 550,-   Sydbank:  7045 1265089

 

 

 

Formand: Anne Probst

anneprobst@live.dk .......................................... tlf.  2091 1876

 

Kasserer: Tina Knudsen

tinaknudsenprivat@gmail.com......................... tlf.  7170 1136

 

Sekretær: Karina Ingerslev

karina.ingerslev@yahoo.dk .............................. tlf.  2536 7945

 

Dorthe Burmeister Hansen

dortheha@yahoo.dk .......................................... tlf.  2534 9064

 

Jane Lange

lange@webspeed.dk  ......................................... tlf.  2127 1387

 

Kirsten Sidelmann

k.sidelmann@dsa-net.dk ................................... tlf.  2261 4015

 
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik