Odense Eventyr Golf Klubs Bestyrelse:

Bestyrelsen i Odense Eventyr Golf Klub skal ifølge vedtægterne bestå af 7-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

 

Odense Eventyr Golf Klubs bestyrelse opretter ifølge vedtægterne, efter behov, et antal udvalg.

 

De obligatoriske udvalg sammensættes af aktive klubmedlemmer og således, at der i hvert udvalg er et bestyrelsesmedlem, der fungerer som udvalgsformand eller næstformand.

 

Følgende udvalg er obligatoriske:
Bane-, Turnerings-, Handicap-, Junior-, Begynder- og Kaninudvalget.

 

Under og ved siden af disse oprettes der andre aktuelle udvalg, som dog alle i sidste ende refererer til bestyrelsen.
Hvert år, som regel 1. februar, afleverer hvert enkelt udvalg dets målsætning, handlingsplan og budget til godkendelse i bestyrelsen.

Klik her for at læse forretningsorden for bestyrelsen

Klik her for at læse forretningsorden for udvalg

 

Bestyrelsen:

 

 

Navn

Telefon

E-mail

Permanente udvalg

Andre udvalg og ad-hoc

Formand

Hans Henrik Søllested

22 54 58 95

formand@eventyrgolf.dk

FU

SU

Klubhus/café udvalg (F)

Disciplinærudvalg

Strategi- og handleplan

Vedtægter og lejeaftale

DGU kontaktperson

G5, Top Nordic, Fynske Ordning etc.

 

 

 

 

 

 

 

Næstformand
Hon. sekretær

Steen Knudsen

40 35 19 60

sbgknudsen@gmail.com

FU

SU

Klubhus/café udvalg

PR- og medieudvalg

Turneringsudvalg (F)

Banereservationsudvalg

”Klubber i Klubben”

Regionsgolf

Eventyrugen (tovholder)

Bestyrelsesmøder/- referater

 

 

 

 

 

 

 

Agi Szocska

60 56 21 07

agi.szocska63@gmail.com

 

PR- og medieudvalg (F)

Café udvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer

Mikael Korsgaard

20 74 42 11

kasserer@eventyrgolf.dk

FU

SU

Baneudvalg (F)

Klubhus/café udvalg

PR- og medieudvalg

Disciplinærudvalg

 

Bogholderi, regnskab og budget

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove Nellemann Laursen

40 21 37 81

lisbove@gmail.com

SU

Begynder-og kaninudvalg

Baneudvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasper Sø

40 86 26 67

 

kaspersoe@gmail.com

 

 

Eliteudvalg (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Svendsen

22 45 35 38

danielsteen@gmail.com

Juniorudvalg (F)

Golfspilleren i Centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Gammelgaard

 

 

42 98 82 39

 

 

tigam@icloud.com

 

Regeludvalg (F)

Handicapudvalg (F)

 

 

(F) = udvalgsformand

FU = forretningsudvalg

SU = samarbejdsudvalg

2020715/mksOdense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik