Æresmedlemmer

Odense Eventyr Golf Klubs æresmedlemmer er:

 

- Niels Ibsen
- Gerda Ibsen

- Ruth Henriksen

- Steen Knudsen

Underpunkter til Bestyrelse og generalforsamlingOdense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 2010) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik