Regel- & Handicap udvalg

Undermenu
 

Om EGA-systemet
Skønsmæssig regulering
Den normale handicapregulering

 

 

Udvalgets opgave i forhold til klubbens medlemmer er:


at udbrede kendskabet til golfspillets regler

at sørge for at spillernes handicap reguleres i overensstemmelse med reglerne i EGA-systemet

at bidrage til, at spillernes handicap i videst muligt omfang er udtryk for spillerens aktuelle spillestyrke.

 

Det gøres ved


Gennemførelse af regelundervisning, afvikling af regelprøver, artikler i klubbladet, regelbrevkasse på hjemmesiden og parathed til at besvare spørgsmål.

Tage stilling til ansøgninger om ændring i handicaps og overveje konsekvenser af usædvanlige scores (skønsmæssig handicapregulering)

 

Udvalget:

 

Uffe Hafstrøm - uffehafstroem@gmail.com - mobil 2346 8150
Connie Them Donsager Jessen - ctd@odense.dk - mobil 2145 8503

Tina Gammelgaard - tigam@icloud.com - mobil 42 98 82 39

Morten Wiingreen - mdw007dk@gmail.com - mobil 6010 5244

Finn Larsen - finnlarsenodense@gmail.com - mobil 2118 0866

 

 

 

 

 

Underpunkter til Bestyrelse og generalforsamlingOdense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 20 10) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik