Eliteudvalg

 

Der er ingen tvivl om at Odense Eventyr råder over et super anlæg, både hvad bane og træningsfaciliteter angår.  

 

Udvalgets opgave - indenfor den økonomiske ramme klubben stiller til rådighed - er:

- at skabe et  miljø der former konkurrencedygtige spillere, der kan vinde på allerhøjeste niveau. Dette skal foregå i tæt samarbejde med juniorudvalget. En af vores visioner er at klubbens elitetrup, også i fremtiden, skal være domineret af spillere af ”egen avl”.
- at hjælpe spillere til at nå det allerhøjeste niveau, og efterfølgende fortsætte samarbejdet med dem. Odense Eventyr lider ikke  af berøringsangst over for professionelle spillere. Det bør fortsat være muligt, at få meget ud af hinanden, klub og spiller imellem, til trods for at spillerens dagligdag foregår på diverse europæiske baner.

- at skabe opmærksomhed om og interesse for elitens aktiviteter - både internt i klubben og eksternt.

 

Udvalget formulerer retningslinjer for elitetruppens forpligtelser mht. deltagelse i aktiviteter.

Udvalgsmedlemmer:Martin Holm Larsson

René Mulvad

 

Underpunkter til Bestyrelse og generalforsamlingOdense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 2010) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik